fredag den 24. april 2009

Brak vs. brok


Kønt er det ikke....

Vi har marker på de tre sider af matriklen, markerne mod vest og nord har hidtil været udlagt som brak, med EU-støtte. På denne tid af året plejer markerne, at være et stort gult hav af mælkebøtter, men nu er det hele sprøjtet ned... Området er et fugtigt engområde, en såkaldt marginaljord, hvor udbyttet inden braklægningen har været særdeles begrænset. Nu, hvor den økonomiske støtte til braklægning er fjernet, med mindre området opdyrkes, skal markerne så dyrkes igen, hvilket vil sige man først er nødt til at sprøjte det naturlige ukrudt ned, inden en egentlig opdyrkning kan finde sted. Der er efter en årrække med brak, opstået et naturligt økosystem af plante-og dyreliv. Konsekvensen er naturligvis, at dette fint afbalancerede økosystem ødelægges, men på længere sigt vil opdyrkning, af ikke kun "mine" nabomarker, betyde, at der igen skal gødes, enten med handelsgødning eller gylle, for bare, at få et minimalt udbytte. Mange steder har braklagte engområder virket som en slags "bufferzoner", som har optaget de udvaskede gødningssalte, der kommer fra omkringliggende marker. Man kan måske ikke se det på biledet, men der løber en lille bæk for neden på marken. Faktisk har vi, i de år, hvor engen har været braklagt, kunnet konstantere, at bækken er blevet mindre forurenet. Så dagens brokkeindlæg går egentlig bare på, at det er ærgeligt, at vækstfremmende tiltag inden for landbruget, skal ske på bekostning af miljøet...det tangerer jo, at "pisse i egen rede"


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Jeg bliver altid glad for en lille kommentar...♥